ΕΝΘΕΤΑ

Μαρία Σάββα: "Το θέατρο προκαλεί το καθρέφτισμα του εαυτού μας"

J1642187667X_EET0ΙανEth_K2_ΠαρPMEETE_Ιανουάριος+0200RΙανPMEET_0C2

Συνέντευξη της Μαρίας Σάββα στη Ράνια Παπαδοπούλου

Αντι-ήρωες που αντιστέκονται στην Αθήνα της κρίσης

J1585494940X_EEST1ΜαρEth_K2_ΚυρPMEESTE_Μάρτιος+0300RΜαρPMEEST_1C2

Συνέντευξη της Μαρίας Σάββα στη Ράνια Παπαδοπούλου