ΕΝΘΕΤΑ

Η λειτουργία του χορού ως ένα σώμα

J1548754144X_EET0ΙανEth_K2_ΤριAMEETE_Ιανουάριος+0200RΙανAMEET_0C2

«Ένα ταξίδι μέσα από την αφροβραζιλιάνικη πολιτιστική έκφραση της capoeira στις σύγχρονές τεχνικές σωματικού θεάτρου».