ΕΝΘΕΤΑ

Επαναλειτουργεί από το 5 Αυγούστου το φρούριο Μπούρτζι Ναυπλίου ως επισκέψιμο μνημείο

J1691353221X_EEST1ΑυγEth_K2_ΚυρPMEESTE_Αύγουστος+0300RΑυγPMEEST_0C2

Η είσοδος έως και τις 17 Αυγούστου θα είναι δωρεάν