ΕΝΘΕΤΑ

Ο Εουτζένιο Μπάρμπα και το Θέατρο Οντίν στην Αθήνα

J1599206574X_UTC0SepEth_K2_FriAMUTCE_September+0000RSepAMUTC_1C2

5 και 6 Σεπτεμβρίου

Julia Varley: “Εύχομαι να δώσω φωνή στις γυναίκες”

J1586041866X_UTC0AprEth_K2_SatPMUTCE_April+0000RAprPMUTC_1C2

Συνέντευξη στη Ράνια Παπαδοπούλου

Julia Varley: "I wish to give voice to women"

J1585998161X_UTC0AprEth_K2_SatAMUTCE_April+0000RAprAMUTC_1C2

Interview at Rania Papadopoulou