ΕΝΘΕΤΑ

Ibrahim Spahic:«Με την ανάγνωση ανακαλύπτουμε τα παράλληλα σύμπαντα και τον δικό μας κόσμο»

J1662194576X_EEST1ΣεπErd_K2_ΣαβAMEESTE_Σεπτέμβριος+0300RΣεπAMEEST_0C2

Συνέντευξη στην Τζίνα Καρβουνάκη

Peter Sragher: «Ο ποιητής πρέπει να οδηγεί την ποίηση στην ψυχή του κάθε μεμονωμένου ατόμου»

J1661719564X_EEST1ΑυγEth_K2_ΚυρPMEESTE_Αύγουστος+0300RΑυγPMEEST_0C2

Συνέντευξη στην Τζίνα Καρβουνάκη