ΕΝΘΕΤΑ

Ibrahim Spahic:«Με την ανάγνωση ανακαλύπτουμε τα παράλληλα σύμπαντα και τον δικό μας κόσμο»

J1662194576X_UTC0SepErd_K2_SatAMUTCE_September+0000RSepAMUTC_0C2

Συνέντευξη στην Τζίνα Καρβουνάκη

Peter Sragher: «Ο ποιητής πρέπει να οδηγεί την ποίηση στην ψυχή του κάθε μεμονωμένου ατόμου»

J1661719564X_UTC0AugEth_K2_SunPMUTCE_August+0000RAugPMUTC_0C2

Συνέντευξη στην Τζίνα Καρβουνάκη