ΕΝΘΕΤΑ

Marita Paparizou: «The opera should stop being considered as a musical theatrical genre for the few»

J1586411266X_UTC0AprEth_K2_ThuAMUTCE_April+0000RAprAMUTC_1C2

Interview at Rania Papadopoulou

Μαρίτα Παπαρίζου: «Η όπερα πρέπει να πάψει να θεωρείται ένα μουσικό θεατρικό είδος για τους λίγους»

J1586410203X_UTC0AprEth_K2_ThuAMUTCE_April+0000RAprAMUTC_1C2

Συνέντευξη της mezzo soprano Μαρίτας Παπαρίζου στη Ράνια Παπαδοπούλου