ΕΝΘΕΤΑ

Εγώ γράφω στη γλώσσα σου

J1668962027X_EET0ΝοεEth_K2_ΚυρPMEETE_Νοέμβριος+0200RΝοεPMEET_0C2

Ένας λόγος μέσα στο λόγο για την ποίηση του Massimiliano Damaggio
Του Λέανδρου Πολενάκη