ΕΝΘΕΤΑ

Άντζελα Μπρούσκου: «Νέες πραγματικότητες πάνω στους ίδιους μύθους»

J1609422224X_UTC0DecEst_K2_ThuPMUTCE_December+0000RDecPMUTC_1C2

Συνέντευξη στην Ράνια Παπαδοπούλου

"Φαίδρας ‘Ερως" της Σάρα Κέιν από 15 Οκτωβρίου στο Μπάγκειον Ξενοδοχείο

J1601888556X_UTC0OctEth_K2_MonAMUTCE_October+0000ROctAMUTC_1C2

Σκηνοθεσία: ‘Άντζελα Μπρούσκου