ΕΝΘΕΤΑ

Ρούλα Πατεράκη: «Ο διχασμός ήταν και θα είναι πάντοτε το βαθύτερο αίτιο της ήττας μας»

J1681471029X_EEST1ΑπρEth_K2_ΠαρPMEESTE_Απρίλιος+0300RΑπρPMEEST_0C2

Συνέντευξη στη Ράνια Παπαδοπούλου

«Εάλω Θεσσαλονίκη» σε δραματουργική διασκευή και σκηνοθεσία Ρούλας Πατεράκη

J1629753986X_EEST1ΑυγEth_K2_ΤριAMEESTE_Αύγουστος+0300RΑυγAMEEST_0C2

1 & 2 Σεπτεμβρίου  ||  Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού - Θεσσαλονίκη - 6 & 8 Σεπτεμβρίου  ||  Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο - Αθήνα