ΕΝΘΕΤΑ

Ερωτήματα για το «ΡΑΣΟΜΟΝ. Η εκδοχή της αλογόμυγας»

J1636218041X_UTC0NovEth_K2_SatPMUTCE_November+0000RNovPMUTC_0C2

Ερωτήματα που γεννάει το έργο και η παράστασή του.
Του Λέανδρου Πολενάκη