ΕΝΘΕΤΑ

Πάβλος Χαμπίδης: «Η Τέχνη απευθύνεται σε όλους αλλά δυστυχώς αφορά λίγους!»

J1550682923X_EET0ΦεβEth_K2_ΤετPMEETE_Φεβρουάριος+0200RΦεβPMEET_0C2

Συνέντευξη του ζωγράφου Πάβλου Χαμπίδη στη Ράνια Παπαδοπούλου