ΕΝΘΕΤΑ

Πάβλος Χαμπίδης: «Η Τέχνη απευθύνεται σε όλους αλλά δυστυχώς αφορά λίγους!»

J1550682923X_UTC0FebEth_K2_WedPMUTCE_February+0000RFebPMUTC_0C2

Συνέντευξη του ζωγράφου Πάβλου Χαμπίδη στη Ράνια Παπαδοπούλου