ΕΝΘΕΤΑ

Μικροί Ήρωες σε Κρίση: Το καινοτόμο πρόγραμμα της MeWe φέρνει τα παιδιά στη θέση του σκηνοθέτη

J1691268333X_EEST1ΑυγEth_K2_ΣαβPMEESTE_Αύγουστος+0300RΑυγPMEEST_0C2

Λάρισα – Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, 5 & 6 Αυγούστου 2023