ΕΝΘΕΤΑ

Δήμος Αβδελιώδης: «Χρησιμοποιώντας το παρελθόν ως μοχλό σκέψης»

J1585505568X_UTC0MarEth_K2_SunPMUTCE_March+0000RMarPMUTC_1C2

Συνέντευξη στη Ράνια Παπαδοπούλου

Χρησιμοποιώντας το παρελθόν ως μοχλό σκέψης

J1579472305X_UTC0JanEth_K2_SunPMUTCE_January+0000RJanPMUTC_1C2

Ο Δήμος Αβδελιώδης μιλά στην «Εποχή» με αφορμή την παράσταση «Ομμάτα δακρωμένα – Ένα γράμμα για την Τραπεζούντα»