ΕΝΘΕΤΑ

Δήμος Αβδελιώδης: «Χρησιμοποιώντας το παρελθόν ως μοχλό σκέψης»

J1585505568X_EEST1ΜαρEth_K2_ΚυρPMEESTE_Μάρτιος+0300RΜαρPMEEST_1C2

Συνέντευξη στη Ράνια Παπαδοπούλου

Χρησιμοποιώντας το παρελθόν ως μοχλό σκέψης

J1579472305X_EET0ΙανEth_K2_ΔευAMEETE_Ιανουάριος+0200RΙανAMEET_1C2

Ο Δήμος Αβδελιώδης μιλά στην «Εποχή» με αφορμή την παράσταση «Ομμάτα δακρωμένα – Ένα γράμμα για την Τραπεζούντα»