ΕΝΘΕΤΑ

Γιάννης Μιχαηλίδης: Αποκαλύπτοντας τις «Προσομοιώσεις»

J1550839750X_UTC0FebEnd_K2_FriPMUTCE_February+0000RFebPMUTC_0C2

Συνέντευξη του εικαστικού Γιάννη Μιχαηλίδη στη Ράνια Παπαδοπούλου