ΕΝΘΕΤΑ

«Το 3%» της Βίλης Σωτηροπούλου σε online streaming

J1611259429X_UTC0JanEst_K2_ThuPMUTCE_January+0000RJanPMUTC_0C2

22 – 24 Ιανουαρίου 2021 στις 20:00

Η χορευτική παράσταση «The Thread» σε online streaming

J1609435548X_UTC0DecEst_K2_ThuPMUTCE_December+0000RDecPMUTC_1C2

Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021