ΕΝΘΕΤΑ

"Ροδάκινο κομπόστα" του M.Mihura για 4 ακόμα παραστάσεις

J1554919400X_EEST1ΑπρEth_K2_ΤετPMEESTE_Απρίλιος+0300RΑπρPMEEST_0C2

Κάθε Σάββατο στις 21:15 και Κυριακή στις 20:00 στον Τεχνοχώρο « ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΝ»