ΕΝΘΕΤΑ

Νέα παράταση για τo Lemon στο Μπάγκειον!

J1578573359X_UTC0JanEth_K2_ThuPMUTCE_January+0000RJanPMUTC_1C2

Παραστάσεις από 31 Ιανουαρίου έως 9 Φεβρουαρίου 2020

Το Lemon των Experimento πάνω σε λιμενοβραχίονα!

J1564043487X_UTC0JulEth_K2_ThuAMUTCE_July+0000RJulAMUTC_0C2

Βασισμένο στο Χιλιαεννιακόσια του Alessandro Baricco