ΕΝΘΕΤΑ

Μία «Ιστορία Έρωτα και Αναρχίας» από 21/2 στο BIOS

J1551211317X_EET0ΦεβEth_K2_ΤριPMEETE_Φεβρουάριος+0200RΦεβPMEET_0C2

Σκηνοθεσία - διασκευή: Γιάννης Λασπιάς

"Πεθαίνω σα χώρα" του Δημήτρη Δημητριάδη

J1550170420X_EET0ΦεβEth_K2_ΠεμPMEETE_Φεβρουάριος+0200RΦεβPMEET_0C2

Από 1 Μαρτίου 2019 στο BIOS