ΕΝΘΕΤΑ

Με το έργο «Τέφρα και σκιά» ξεκινάει η νέα εποχή για το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής

J1602713842X_UTC0OctEth_K2_WedPMUTCE_October+0000ROctPMUTC_1C2

Πρεμιέρα 23 Οκτωβρίου 2020