ΕΝΘΕΤΑ

Η «σχεδία» της αυλής και της τηλεργασίας

J1611049180X_EET0ΙανEth_K2_ΤριAMEETE_Ιανουάριος+0200RΙανAMEET_0C2

Από Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 στους δρόμους της πόλης

«Σχεδία»: «Να αγαπάς και να αγωνίζεσαι»

J1585601330X_EEST1ΜαρEth_K2_ΔευPMEESTE_Μάρτιος+0300RΜαρPMEEST_1C2

Το περιοδικό δρόμου «σχεδία», με ένα πλάνο επτά σημείων, υφαίνει δίκτυ προστασίας για κάποιους έστω από τους πιο φτωχούς από τους φτωχούς του τόπου μας που, πλέον, εξαιτίας της πανδημίας, βρίσκονται αντιμέτωποι, για μία ακόμη φορά, με το σκληρό πρόσωπο του ακραίου αποκλεισμού.