ΕΝΘΕΤΑ

Η «σχεδία» της αυλής και της τηλεργασίας

J1611049180X_UTC0JanEth_K2_TueAMUTCE_January+0000RJanAMUTC_0C2

Από Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 στους δρόμους της πόλης

«Σχεδία»: «Να αγαπάς και να αγωνίζεσαι»

J1585601330X_UTC0MarEth_K2_MonPMUTCE_March+0000RMarPMUTC_1C2

Το περιοδικό δρόμου «σχεδία», με ένα πλάνο επτά σημείων, υφαίνει δίκτυ προστασίας για κάποιους έστω από τους πιο φτωχούς από τους φτωχούς του τόπου μας που, πλέον, εξαιτίας της πανδημίας, βρίσκονται αντιμέτωποι, για μία ακόμη φορά, με το σκληρό πρόσωπο του ακραίου αποκλεισμού.