ΕΝΘΕΤΑ

"Γέμισε ο κήπος με πουλιά" - H Μαρία Παπαγεωργίου στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής

J1687091798X_EEST1ΙουνEth_K2_ΚυρPMEESTE_Ιούνιος+0300RΙουνPMEEST_0C2

23 Ιουνίου στις 21:00

«Αθάνατη Αγαπημένη»: Μουσικό Αναλόγιο σε online streaming

J1611260632X_EET0ΙανEst_K2_ΠεμPMEETE_Ιανουάριος+0200RΙανPMEET_0C2

Μια παράσταση βασισμένη σε επιστολές και σε αγαπημένα έργα του Beethoven