ΕΝΘΕΤΑ

Μορφές Επιθετικότητας και Εγκληματικότητας σήμερα: αιτίες και συνέπειες του φαινομένου

J1663091278X_EEST1ΣεπEth_K2_ΤριPMEESTE_Σεπτέμβριος+0300RΣεπPMEEST_0C2

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 7:30 μμ (προσέλευση 7:00 μμ)