ΕΝΘΕΤΑ

"Μάστερ και Μαργαρίτα" από την ομάδα χορού και ακροβασίας κι όμΩς κινείται

J1549808197X_EET0ΦεβEth_K2_ΚυρPMEETE_Φεβρουάριος+0200RΦεβPMEET_0C2

Νέες ημερομηνίες Φεβρουαρίου  και Μαρτίου: Τρίτη 12/2, 19/2 & 26/2, Δευτέρα 4/3 και Τρίτη 5/3