ΕΝΘΕΤΑ

1ος διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά ηλικίας 6 – 14 ετών με θεματική την ειρήνη και την ελευθερία

J1661717218X_EEST1ΑυγEth_K2_ΚυρPMEESTE_Αύγουστος+0300RΑυγPMEEST_0C2

Δηλώσεις συμμετοχής έως 25 Σεπτεμβρίου 2022