ΕΝΘΕΤΑ

Διάρρηξη και βανδαλισμός στην Ανώτερη Δραματική Σχολή «δήλος»

J1613233525X_UTC0FebEth_K2_SatPMUTCE_February+0000RFebPMUTC_0C2

Μεταξύ 10ης - 11ης Φεβρουαρίου 2021