ΕΝΘΕΤΑ

Jazz στο Μουσείο: Σαβίνα Γιαννάτου & Σπύρος Μάνεσης – Sea Through

J1704215464X_EET0ΙανEnd_K2_ΤριPMEETE_Ιανουάριος+0200RΙανPMEET_1C2

Παρασκευή 12 Ιανουαρίου στις 20.30

Την Παρασκευή 26 Μαΐου στις 7:30 το βράδυ