ΕΝΘΕΤΑ

Home
Friday, 15 January 2021 17:00

Μία μπάλα για όλους

‘Ένα παραμύθι βασισμένο στην παγκόσμια καμπάνια A Ball for All για παιδιά με οπτική αναπηρία

Συνέντευξη της Αγγελικής Δαρλάση στη Ράνια Παπαδοπούλου